Сапа, экология, кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы саясат